Serveis jurídics a Tarragona

Necessita ajuda legal? Consulti'nss

LANDO I BOBIS ADVOCATS

Serveis

 • Dret de Família

 • Matrimonial

 • Divorci i separació

 • Successió i herència

LANDO I BOBIS ADVOCATS

Dret Civil

 • Recuperació de Deute/Morositat/Recobrament

 • Propietat horitzontal

 • Arrendament

 • Contracte

 • Reclamació de danys

 • Accident de circulaci

LANDO I BOBIS ADVOCATS

Dret penal

 • Delictes i Faltes

 • Alcoholèmia

 • Maltractaments

LANDO I BOBIS ADVOCATS

Dret Laboral

 • Acomiadament

 • Reclamació de nòmina i baixa mèdica

 • Incapacitat laboral

 • Nòmina i assegurances socials

 • Prestacions

LANDO I BOBIS ADVOCATS

Dret fiscal

 • Impostos IRPF, IVA, Societats, Successions, Donacions, ...

 • Transmissions de bens

 • Recursos davant l'Agència Tributària

LANDO I BOBIS ADVOCATS

Dret mercantil

 • Societats

 • Gestoria

 • Assessoria Jurídica

LANDO I BOBIS ADVOCATS

Dret mercantil

 • Constitució Societats

 • Alta empresari individual autònom

 • Comptabilitat

 • Imposats

LANDO I BOBIS ADVOCATS

Dret Administratiu

 • Recurs Agència tributària

 • Estrangeria

 • Reclamació sanitària

© 2022 LANDO I BOBIS ADVOCATS Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL