Actualitat Jurídica

Retards en les devolucions d'IRPF

Coneix les condicions per a les devolucions sol•licitades.

Si has presentat la teva declaració d'IRPF amb resultat a retornar i encara no t'han retornat no tens per què preocupar-te.

La Llei de l'impost estableix un període de 6 mesos per a practicar la devolució. Aquest termini comença a comptar-se des del 30 de juny, així que fins a final d'any la AEAT pot no retornar les quantitats sol•licitades.

Durant aquest període de temps la AEAT realitza diferents comprovacions superficials, encara que en realitat qui més treballa és l'ordinador d'Hisenda que comprova que totes les dades que conté li quadrin amb la declaració abans de retornar les quotes sol•licitades.

Si transcorre aquest termini sense devolució, l'Administració segueix obligada a retornar-nos la quantia procedent i a partir d'aquests sis mesos ve obligada a pagar interessos de demora pel retard.

L'interès de demora de 2010 és del 5%, com succeeix habitual i injustament no coincideix amb l'interès de demora comercial (8%). El pagament dels esmentats interessos haurà de realitzar-se d'ofici per la AEAT, sense necessitat que el contribuent els sol•liciti.

Mentrestant, si tens algun deute amb l'Agència tributària has de saber que no pots demanar la compensació amb la devolució de la renda fins al 01/01/2011. Però recorda que sempre pots demanar un ajornament ja que és més fàcil que hisenda et concedeixi un ajornament que una entitat bancària et concedeixi un préstec.

Així que ja saps, si encara no t'han retornat no tens per què preocupar-te perquè fins a final d'any estem dins del termini legalment establert.

  • LANDO I BOBIS ADVOCATS
  • LANDO I BOBIS ADVOCATS
  • LANDO I BOBIS ADVOCATS
© 2022 LANDO I BOBIS ADVOCATS Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL